ติดต่อ / จองห้องพัก

 • ขั้นตอนการจองที่พัก

  รายละเอียด
 • 1. โทรศัพท์มาสอบถามห้องพัก เจ้าหน้าที่ทางรีสอร์ทจะยืนยันห้องพักที่ว่างผ่านทางโทรศัพท์
 • 2. หลังจากนั้นกรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% หรือชำระทั้งหมด ภายใน 7 วัน
 • 3. แจ้งรายละเอียดห้องพักที่ท่านต้องการจะจอง, วันเข้าพัก, ประเภทห้องที่ต้องการ, จำนวนท่าน, อายุเด็ก (ถ้ามี)
 • 4. เมื่อท่านถึง รีสอร์ทแล้ว ทางรีสอร์ทจะเก็บเงินค่าห้องพักส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • 5. ทางรีสอร์ทรับเงินสดและบัตรเครดิต
 • ..............
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าพัก

  รายละเอียด
 • เงื่อนไขการเข้าพัก
 • 1. เวลาเช็คอินท์ 14.00 น. เวลาเช็คเอ้าท์ 12.00 น.
 • 2. ในกรณีต้องการเช็คเอาท์สาย กรุณาติดต่อพนักงานส่วนต้อนรับ อนุโลมให้ในกรณีห้องว่าง
 • 3. เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • 4. เข้าพักมากกว่า2คน จ่ายเพิ่มคนละ 200 บาท
 • ข้อกำหนดในการยกเลิกห้องพัก
 • 1. การยกเลิกห้องพัก ทางรีสอร์ทจะไม่ทำการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • 2. ในกรณีไม่มาในวันที่จอง ทางรีสอร์ทจะปรับค่าที่พัก 100 %
 • ..............